Referencie

Firmy

  • Lesy SR š.p.

  • KKP Invest s.r.o.

  • PROFINEX holding, s.r.o.

Súkromní klienti

Množstvo súkromných osôb – individuálnych klientov, ktorým sme pomohli so zabezpečením stavebných povolení najmä pre výstavbu rodinného domu či iných stavieb – na celom Slovensku, od malých obcí až po veľké mestá, napr. Vígľaš, Kriváň, Horné Ozorovce, Viničné, Detva, Zvolen, Žiar nad Hronom, Levoča, Poprad, Pezinok, Modra, Banská Bystrica, Košice, Bratislava.