Kontakt

Hlavný kontakt

info@inzinierska-cinnost.eu

0908 969 401

Zastúpenie pre celé východné Slovensko

kontaktná osoba priamo v okrese Michalovce a Trebišov

vychod@inzinierska-cinnost.eu

0918 542 962

Poskytovateľ služieb:

CEVARO SLOVENSKO s.r.o.
Priehalina 560
962 05 Hriňová

IČO: 53 903 536

Zápis v ORSR: OS BB, Oddiel Sro, Vložka číslo:  41683/S

Napíšte nám, čo potrebujete vybaviť