Kontakt

Hlavný kontakt

info@inzinierska-cinnost.eu

0918 420 674

Zastúpenie pre celé východné Slovensko

kontaktná osoba priamo v okrese Michalovce a Trebišov

vychod@inzinierska-cinnost.eu

0918 542 962

Poskytovateľ služieb:

Mária Tučeková

Kalinka 95, 96225 Vigľašská Huta-Kalinka

IČO: 40143970

Zapísaná v ŽR OÚ Zvolen č. 604-8164

Napíšte nám, čo potrebujete vybaviť